Firma Výstavba plynovodů s.r.o. Č. Budějovice ukončila k 31.12.2017 svou veškerou činnost a v současné době je připravena k prodeji. Případný zájemce o koupi naší firmy, případně provozního areálu a budov, se může ozvat na tel. 602 271 757 p. Held nebo na tel. 602 275 112 p. Matouš