Výstavba plynovodů vznikla jako soukromá společnost v 1991 ze střediska stavebně montážních prací bývalých Západočeských plynáren České Budějovic.
Založilo je 21 společníků a zůstalo v ní všech 39 dlouholetých a zkušených zaměstnanců, kteří se vyučili a pracují v oboru vesměs více než 20 let.    Firma provádí výstavbu nízko, středo i vysokotlakých rozvodů plynu, regulační stanic, včetně příjezdových komunikací a oplocení, rekonstrukce starých plynových vedení, zemní práce a další související činnosti.
"Zpočátku jsme měli prostory pronajaty na původním pracovišti, ale po roce nás okolnosti donutily vybavit se ve velmi krátké době potřebným objektem i novou technikou." Do Nového vybavení jsme investovali miliónové částky, které dodnes splácíme, ale zato máme k dispozici veškeré zařízení a stroje, které jsou nutné k provádění naší práce. S naší moderní technikou dokážeme provést s výjimkou dopravního značení celou stavbu. Tato technika je natolik výkonná, že se už jen asi 5% práce provádí ručně.

    Účinná hloubková fréza dokáže frézovat živičné i betonové povrchy. Bagry s výsuvným ramenem mohou po odfrézování živičných povrchů provádět výkopové práce většího rozsahu. Výstavba plynovodů je záležitost vysoce náročná na kvalitu, naši lidí však dobře vědí, co plyn dovede. Je nám jasné, že nesmíme nic zanedbat, udělat chybu, která by mohla mít dalekosáhlé následky.

    Společnost realizuje každoročně 30 - 50 akcí především pro Jihočeskou plynárenskou, z nichž nejvýznamnější jsou vysokotlaké rozvody. Pracovníci firmy prováděli také výstavbu středotlakých plynovodů. Občané mají nejčastěji možnost plynaře vidět při rekonstrukcích zastaralých městských plynovodů a v případě potřeby pomáhá firma Jihočeské plynárenské i s likvidací havárií.

    Vzhledem k tomu, že jihočeský region byl, co se plynofikace týká, poněkud pozadu, máme stále co dohánět a proto rozvoj naší firmy by neměl být v několika příštích letech ohrožen. Ani potom bychom však počty našich pracovníků regulovat nechtěli. Koncem roku 1999 jsme přesídlili do nového objektu v Hrdějovicích, kde máme lepší podmínky pro naší práci.